P.Neruda

Published on Thursday, 12 July 2018 06:19
Hits: 2130

"Lagano umire onaj koji ne putuje,
onaj koji ne čita,
onaj koji ne sluša muziku,
onaj koji ne nalazi zadovoljstvo u sebi.

Lagano umire onaj koji uništava vlastitu ljubav,
onaj koji ne prihvata pomoć."

(Pablo Neruda)
Rođen 12.07.1904.
Čileanski pesnik i diplomata.